Blog

Cam Atık

Cam, insanoğlunun bildiği en eski hammaddelerden biridir. Camı atık geri dönüştürme fikri neredeyse eskidir. Antik çağlardan beri, yeni cam üretimi için kırık cam kullanılıyordu. O zamanın yöntemleri binlerce yıldır geliştirildi. Günümüzde cam geri dönüşümü iyi zamanlanmış bir süreçtir. Bu makalede, geri dönüşümde hangi adımların yer aldığını ve tam olarak nasıl yeniden kullanıldığını öğreneceksiniz.

Hem düz hem de ambalaj camı benzer bir bileşime sahiptir. Bu nedenle üretim için büyük miktarda atık cam kullanılabilir. Kırık cam kullanarak yeni cam kapların üretimi daha az enerji kullanır. Eriyik camdaki atık cam oranı başına enerji gereksinimi yaklaşık yüzde 0,2 ila 0,3 düşer. Ek olarak, atık cam kullanımı birincil hammadde ihtiyacını azaltır. Birincil hammaddelerin çoğu madencilikten elde edildiğinden, cam atık geri dönüşümü doğal çevreyi koruyabilir. Cam geri dönüşümü böylece çevrenin korunmasına ve sürdürülebilir tüketimin sağlanmasına katkıda bulunur. Cam gerektiği sıklıkta tekrar eritilebildiğinden, çevrenin korunması için büyük bir potansiyel vardır. Cam atık türleri sıfır atık kutuları ile ayrıştırılabilmektedir.

Cam döngüsü

Yüksek geri dönüşüm oranlarının elde edilebilmesi için çeşitli aktörlerin birlikte çalışması gerekir: 

 • tüketici 
 • Dağıtıcı
 • Sanayi

Bu amaçla, geri dönüşümün farklı aşamaları vardır:

 • Toplamak
 • Sıralama 
 • işleme 

Eski kırık camlardan yeni cam malzemelerin yapılabilmesi için birçok iş adımı gereklidir. Geri dönüşümün bireysel aşamalarına daha ayrıntılı olarak gireceğiz.

Eski cam koleksiyonu

Eski camın geri dönüştürülebilmesi için önce toplanması gerekir. Sanayi, ticaret ve evlerden atık camları toplamak için çok seviyeli bir sistem kurulmuştur. Çok miktarda kırık camın üretildiği ticari ve endüstriyel şirketlerde, toplama doğrudan yerinde gerçekleşir. 

Özel şahıslar için toplama kapları mevcuttur. Eski cam, renklere göre (yeşil cam, kehribar cam ve beyaz cam) ayrılarak oraya atılır. 

Cam atık ayrıştırılması

Kırık camdan yeni, yüksek kaliteli cam elde edilebilmesi için kapsamlı ayırma gereklidir. Toplanan atık camlar renk ve cinsine göre tasnif edilmelidir. Ayırma işlemi sırasında, kapaklar ve kapaklar gibi yabancı maddeler ile cam olmayan malzemeler (örn. Seramik ve toprak) ayrılır. 

Geri dönüşümlü camın kalitesini garanti etmek için kullanılmış camın sınıflandırılmış bir şekilde toplanması gerekir.

Renk saflığını sağlamak için renge göre sıralama gereklidir. Önemli renk değişimini önlemek için% 97’lik bir renk saflığı gereklidir. Bir yandan optoelektronik süreçler bu amaç için kullanılır: Kırıntı bir makine tarafından kontrol edilir. Farklı ışık geçirgenliği nedeniyle yeşil, kahverengi ve beyaz camlar ayırt edilebilir. Daha sonra insan uzmanları tarafından başka bir kontrol yapılır.

Üretim kesintileri veya kalite kaybı olmaması için atık camdan çeşitli yabancı maddelerin çıkarılması gerekir. Bir yandan bunlar metal nesneler (kapaklar ve kapaklar), uygun olmayan cam türleri ve diğer malzemelerdir. Metalik yabancı maddeler manyetik bir ayırıcı ile ayrıştırılabilir.

Seramik ve çanak çömlek gibi yabancı maddeler cama göre daha yüksek erime sıcaklıklarına sahiptir. İnce bileşenler camda kalıntılar oluşturur ve bu da stabilitenin azalmasına neden olabilir. Bu yabancı maddeler, manuel seçim ve çeşitli ayırma teknikleri kullanılarak atık camdan çıkarılır.

Kırık camın işlenmesi

Atık camın büyük bir kısmı kap veya düz cam üretiminde kullanılmaktadır. Bir yandan, bu tür camların en büyük pazar payına sahip olmasından ve diğer yandan hammaddelerin bileşiminin her iki durumda da benzer olmasından kaynaklanmaktadır.

Konteynır cam için% 90’a kadar kırık cam kullanılabilir.

Eski cam, çeşitli tane boyutlarında cam eriyiğine eklenir. Bu, refrakter tuğlalarla kaplı cam küvetler içinde gerçekleşir. Eski cam önce erimesi için 1500 ° C’ye kadar ısıtılır. Sıcaklık daha sonra 1600 ° C’ye yükseltilir. Bu, erimiş camı homojen bir kütleye dönüştürür. Bu çalışma adımına lautering denir. Daha sonra camın işlemden geçirilmeden önce soğumasına (1200 ° C ila yaklaşık 900 ° C’ye) izin verilir. 

Düz cam, yüzdürme işlemi kullanılarak üretilir. Orada eriyik sıvı çinkodan yapılmış sonsuz bir kayış üzerinde ilerler ve bu da pürüzsüz bir yüzey oluşturur. Soğuduktan sonra düz cam kesilir. Düz cama, konteynır cama göre daha yüksek kalite standartları uygulandığından, konteynır cam imalatında atık olarak biriken ve geri dönüşüm için kullanılamayan çok sayıda kırık cam kullanılmaktadır. 

Geri dönüşüme uygun olmayan cam türleri

Popüler inanışın aksine, tüm camlar eşit yaratılmamıştır. Bu nedenle, her tür cam cam kap içine atılamaz. Nedeni, cam türlerinin farklı bileşiminde yatmaktadır. Ceran, Pyrex gibi özel camların yanı sıra laboratuar, kristal veya yanmaz cam, ambalaj camından farklı bir kimyasal bileşime sahiptir. Ancak şimdiye kadar kullanılan yöntemlerle bunları sıralamak zordur. Bu nedenle, eksik atışlar büyük hasara neden olabilir ve geri dönüştürülmüş tüm cam yığınlarını kullanılamaz hale getirebilir. Bu nedenle cam kaba ait değildirler. 

Aşağıdaki cam türleri etkilenir:

 • Araba ve düz cam
 • Kristal cam ve kurşun kristal cam
 • Laboratuvar camı
 • yanmaz camlar
 • Özel camlar 
 • Cam seramik (örneğin Ceran)
 • Ampuller ve floresan tüpler
 • Telli cam
 • Elektrikli cihazlardan cam (özellikle televizyon tüpleri )

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir