Blog

Sıfır atık yönetim sistemine ilişkin esaslar

Türkiye Atık Yönetim Rejimini Güncelliyor

Türkiye, atık yönetimi için düzenleyici rejimi güncellemiştir. Ayda 1.000 kilogramdan fazla tehlikeli atık üretiliyorsa artık geçici bir depolama izni gereklidir. Diğer değişiklikler, lisans başvuru prosedürleri için geçerlidir, yeni tanımlar getirmenin yanı sıra atıkların depolanması için zaman sınırları getirmektedir.

Atık Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (” Değişiklik Yönetmeliği “) 23 Mart 2017 tarih 30016 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Değişiklik Yönetmeliği 2 Nisan 2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Atık Yönetim Yönetmeliği’nde (” Yönetmelik “) değişiklik yapmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (” Bakanlık “) tarafından. Sıfır atık kutusu imalatı yapılmaktadır.

Türkiye’nin atık yönetimi rejiminde ve yükümlülüklerinde yapılan dikkate değer değişiklikler şunlardır:

 • Ayda 1.000 kilogramdan fazla tehlikeli atık üreten atık üreticilerinin artık tehlikeli atıkların geçici depolanması için Bakanlık İl Müdürlüğünden geçici depolama izni alması gerekiyor. Geçici depolama izni süresiz olarak verilir. 1.000 kilogramın altında üretim yapan üreticiler izin almaktan muaftır.
 • Çevre lisansı almaktan muaf olan tesisler yine de:
  • Atık yönetim planında atık miktarı ve türü hakkında bilgi verin
  • Çevre Bilgi Sistemi üzerinden bildirimde bulunun
  • Yasal atık yönetimi hükümlerine uyun.
 • Kirlenmemiş hafriyat toprağı Yönetmelik kapsamından çıkarılmıştır. Ancak 18 Mart 2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine göre hafriyat sahasının çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde yönetilmesi gerekmektedir.
 • Şunun için yeni tanımlar:
  • Atık Taşıma Araçları : Atıkların taşınmasında kullanılan, teknik kriterleri Bakanlıkça belirlenen araçlardır.
  • Ön Bildirim Formu : Yönetmeliğin Ek-5’inde belirtilen bilgi, beyan ve formlar kullanılarak yapılan atıkların sınır ötesi hareketi için başvurudur.
  • Yetkili Makam : Basel Sözleşmesi kapsamında atık ithalatını veya ihracatını gerçekleştiren ülkenin yetkili makamıdır.
  • Çevre Bilgi Sistemi : Çevre yönetimi bildirimleri ve bildirimlerini toplamak ve değerlendirmek için Bakanlık tarafından kurulan çevrimiçi bir sistemdir.
 • ” Geçici Depolama ” tanımı değiştirilmiş ve atık üretilen yerler için geçici depolama gereksinimleri kaldırılmıştır.
 • Geçici atık depolama için bir son tarih belirlendi. Buna göre, atık artık en fazla (tıbbi atık hariç) depolanabilir:
  • Tehlikeli atıklar için altı ay
  • Tehlikesiz atıklar için bir yıl.
 • Tesisler, çevre ruhsatından muafiyet için yine de Bakanlığa başvurmalıdır.
 • Gerekirse, Büyükşehir Belediyeleri artık belediye atıkları için bir aktarma istasyonu kurmalı ve / veya işletmelidir.
 • Atık üreticileri artık Bakanlık İl Müdürlüğüne, üreticinin atıkları önleme ve azaltma ve onay alma planlarını ana hatlarıyla belirten bir atık yönetim planı sunmalıdır.
 • Tehlikeli atıkların ihracatı sırasında artık bir ön bildirim formu ve uluslararası dolaşım belgesi formu kullanılmalıdır.

Değişiklik Yönetmeliğinin tam metni için lütfen bu bağlantıya bakınız 

ÜRÜNLER

Türkiye Atık Yönetim Rejimini Güncelliyor
Türkiye Atık Yönetim Rejimini Güncelliyor
Türkiye Atık Yönetim Rejimini Güncelliyor

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir