Blog

sıfır atık kutuları renkleri

Sıfır Atık Kutusu Renkleri

Sıfır Atık Kutuları Renkleri atık yönetmeliğine göre yapılmalıdır. Sıfır atık projesi ile birlikte ülkemizde %35’lik bir geri kazanım tasarrufu hedeflenmektedir. Sıfır atık kutusu renkleri atık ayrıştırmak için önemlidir.

Sıfır Atık Kutusu Renkleri

Sıfır Atık Kutusu Renkleri

Atık Türleri

Atık Türleri

ÜRÜNLER

Sıfır Atık Kutusu Renkleri
Sıfır Atık Kutusu Renkleri
Sıfır Atık Kutusu Renkleri

 

Sıfır Atık Kutusu Renkleri

Ayrıştırılacak atık türleri atık türüne uygun renklerdeki kovalar ile ayrılmalı daha sonra atıp toplama depolarında biriktirilerek atık yönetim merkezlerine gönderilmelidir. Doğru renklerde kullanılan atık kutuları ile çevremizi ve geleceğimizi koruma altına almamız gerekmektedir. Atıkları birbirinden ayırmak için kullanılan renk skalası yukarıdadır. 

Sıfır atık yönetmeliğine uygun olmayan renklerdeki sıfır atık kovaları denetimlerde size sorun oluşturabilir.

Sıfır Atık Kutuları Renkleri Plastik Sarı, Cam Yeşil, Kağıt Mavi, Metal Gri olarak belirlenmiştir. Farklı renkler ve kutu türleri kullanmak yasal olarak uygun olmayacaktır. Tüm atıklarımızı uygun renklerdeki sıfır atık kutularında biriktirmemiz gerekmektedir. Atıkları birbirinden ayrı şekilde biriktirerek atık toplama merkezlerine gönderip burada bulunan ayrıştırma üniteleri içerisinde daha sağlıklı ve zaman kaybetmeden ayrıştırılmaları hedeflenmektedir. 

Ülkemizde sıfır atık projesi ile birlikte yıla 30 milyar doların üzerinde bir tasarruf ve birikim hedeflenmektedir. Geri kazanım ile israfın önlenmesini ve kaynakların daha verimli kullanılmasını öngörmektedir. Atığın oluşması durumunda ise kaynağında toplanması ve geri kazanımı için bilinçlendirme süreci gerekmektedir. Nufus ve ekonomik büyüme sonucu kullan at mantığı ile atık miktarı ülkemizde oldukça fazla artmaktadır, bu durumda atık yönetimimizi doğru ve sağlıklı bir biçimde oluşturmamız gerekmektedir.