Blog

Pedallı Maske Eldiven Atık Kutusu

Pedallı Maske Eldiven Atık Kutusu

Covid-19 virüsü ile ilgili genelge de maske ve eldiven atıklarının diğer atıklardan ayrı olarak toplanması gerekmektedir. Temas oranını minimum seviyeye indirmek için pedallı maske eldiven atık kutusu kullanımı uygundur. Pedallı maske eldiven toplama kovalarımız 30 LT, 40 LT, 50 LT, 70 LT, 90 LT olamak üzere üretilmektedir.

Detaylı bilgi ve sipariş: 0546 450 9778

Pedallı Maske Eldiven Atık Kutusu
Pedallı Maske Eldiven Atık Kutusu

Maske Eldiven Atık Kutusu Yönetmeliği

 • Ulusal

TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, COVID-19 salgınına yanıt olarak alınması gereken önlemler hakkında bir genelge yayınladı ve Türkiye genelindeki tüm şehirlere gönderdi. Genelge, atık yönetimi ve sanitasyon ile ilgili aşağıdaki önlemleri içermektedir:

 • Sıhhi önlemler:
  • Yerel yönetimlerin yetkisi altındaki tüm toplu taşıma araçları, durakları ve istasyonları, sık sık ve Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Bilim Kurulu tarafından belirlenen şekilde temizlenecek ve dezenfekte edilecektir.
  • Dezenfektanlar toplu taşıma araçlarına ve yoğun nüfuslu alanlara ve binalara yerleştirilecektir.
  • Kamusal alanlar sık ​​sık ve Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Bilim Kurulu tarafından belirtilen şekilde temizlenecek ve dezenfekte edilecektir.
  • Yerel yönetimler, Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Bilim Kurulu tarafından belirlenen şekilde yüzey temizliği, havalandırma, sanitasyon ve dezenfeksiyonunu sağlayacaktır. Ayrıca diğer kamu kurum ve okullarının taleplerini de karşılayacaklardır.
 • Atık yönetimi önlemleri:
  • Atıklar daha sık ve düzenli olarak toplanacaktır.
  • Atık toplama araç ve personel sayısı yeterli düzeyde tutulacaktır.
  • Atık depolama ve bertaraf tesislerinde gerekli önlemler alınacaktır.
 • Yerel yönetimler, Genelge’de belirlenen gerekli önlemleri almıştır. Buna göre aşağıdaki eylemler gözlenmiştir:
  • Atık toplama personelinin Kişisel Koruyucu Donanımı (KKD) yerel yönetimler tarafından geliştirilmiştir.
  • Atık toplama sıklığı arttırıldı. Böylece konteynerlerde birikme süresi kısalmıştır.
  • Vatandaşlar, çöp poşetlerini sıkıca kapatmaları ve kesme / delici nesnelerin torbalara zarar vermemesine dikkat etmeleri konusunda uyarıldı.

Pedallı Maske Eldiven Atık Kutusu

COVID-19 hastalarının tedavisi, teşhisi ve karantinası sırasında üretilen atığın işlenmesi, arıtılması ve bertarafı hakkında bir dizi kılavuz , 18 Mart 2020 tarihinde Merkezi Kirlilik Kontrol Kurulu (TBM) tarafından serbest bırakılmıştır. Bunların altında hastanelerde izolasyon koğuşları vardır. atıkların ayrılması için ayrı renk kodlu çöp kutularının muhafaza edilmesi. ‘COVID-19’ etiketli özel bir çöp kutusunun ayrı, geçici bir depolama odasında tutulması gerekiyordu ve yalnızca yetkili personel tarafından kullanılmalıdır. Tıbbi atık kutusu Sanitasyon işçilerinin biyomedikal atık yönetimi için bu koğuşlara ayrı ayrı yerleştirilmesi önerildi. Kurul ayrıca, izolasyon servislerinde üretilen atığın kaydını da istedi.

Şüpheli hastaların karantina kampları ve evde bakımı için TBMB, biyomedikal atıkların sarı torbalarda toplanmasını tavsiye etti ve bunları içeren çöp kutuları yetkili toplayıcılara teslim edilmelidir.

Çoğu hastane COVID-19 zamanlarında Bio-tıbbi Atık Yönetimi (BMWM) Kuralları 2016 ve daha titizlikle uygulamaktadır. Ancak uzmanlar, katı atık / sanitasyon işçilerini daha büyük risklere maruz bırakabilecekleri konusunda sınırlı bir farkındalığın olduğu karantinaya alınan hane halkı tarafından bertaraf edildiğini söyledi. Atık maske eldiven kutusu kullanımı önemlidir.

Belediye, tehlikeli ve tıbbi atık yönetimi ve gıda konusunda çalışan bir sivil toplum örgütü olan Toxics Link’in genel müdürü Satish Sinha, “Maske, eldiven, tehlikeli madde kıyafeti olsun, COVID-19 ile ilgili bu atıkları yönetmek çok önemlidir,” dedi. Emniyet. Bu atığın bez seçicileri, çocukları veya sokaklarda yaşayan yoksulları enfekte edebileceğini de sözlerine ekledi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir