Blog

Covid atıkları bertaraf

Mevcut Pandemide Tehlikeli Atıklar Nasıl Yönetilir

Tehlikeli atıkların bertarafı, daha fazla hastalık bulaşmasını önlemek için en önemli önlemlerden biridir, ancak mevcut pandemide, bertaraf belirli zorluklar sunmaktadır. COVID atık yönetimi büyük ölçüde HIV / AIDS pandemisinden öğrendiklerimize ve kullandığımıza bağlı olacaktır. 

Ne yazık ki, iki salgın aynı bulaşma yolunu takip etmedi. Ancak HIV / AIDS salgınından bir şeyler öğrendik: Bu, enfekte olanlardan başkalarına da bulaşabilecek potansiyel atık maddelerle başa çıkma ihtiyacına dair dünya çapında bir uyandırma çağrısıydı. HIV / AIDS korkunç bir tehditti ve olmaya devam ediyor, ancak bulaşma yolları incelendi , anlaşıldı, tedaviler geliştirildi ve kullanıma sunuldu: 

“HIV ve diğer hastalıkların kan yoluyla bulaşmasını önlemek için sağlık çalışanlarının, acil durum personelinin ve mesleki olarak kan veya vücut sıvılarına maruz kalma ihtimali olan diğer kişilerin evrensel önlemler almaları tavsiye edilir. Tüm vücut sıvılarını potansiyel bulaşıcı olarak ele alan bu yaklaşım, eldiven, önlük ve gözlük kullanımını; atıkların uygun şekilde bertaraf edilmesi … “

HIV / AIDS – neyse ki – havadan yayılan bulaşıcı bir hastalık değildi. COVID-19’u anlamada erken bir aşamadayız, ancak bu, kişiden kişiye herhangi bir doğrudan fiziksel temas olmaksızın iletilen aerosoldür. Sonuç olarak, nüfusun, sağlık sektörünün, ekonomimizin ve hayatımızın neredeyse tüm yönlerini kontrol altına almak ve dokunmak birçok kez daha zordur. 

Şu anki çaba, doğru bir şekilde hızlı testler, terapötikler ve aşılar bulmak, halkı bulaşmayı azaltmak için sınırlama önlemleri almak ve “eğriyi düzleştirmek” ve öyle kalmasını sağlamaktır. Gereken ilgi seviyesini görmeyen şey, çeşitli ilgili atık türlerinden olası COVID-19 bulaşını tanımak ve bunlarla uğraşmaktır. 

COVID atıklarıyla, “sağlık tesislerinde” ve “dışarıda” olmak üzere iki farklı atık kategorisiyle uğraşıyoruz ve ilgileneceğiz. 

Sağlık Tesislerinde COVID Atıkları

İlk olarak, sağlık hizmeti atıklarıyla nasıl başa çıkılacağı. Bunlar, klinikler, sağlık evleri, hastaneler gibi, büyük ölçüde tanımlanmış protokollere, düzenlemelere ve yetkililer tarafından denetime sahip tıbbi tesislerdir. Aynı şekilde düzenlenmiş tıbbi laboratuvarlar ve biyomedikal araştırma tesisleri de vardır.

Genel olarak, sağlık bakımı atıkları, kanla bulaşan patojenleri yaymaya yetecek kadar kan veya diğer potansiyel olarak bulaşıcı maddeler içeren herhangi bir şey olarak tanımlanabilir. Bunlar iğneler, şırıngalar, neşterler gibi öğeleri içerir. insan / hayvan dokusu, laboratuar kültürleri, kişisel koruyucu ekipman, yüksek derecede bulaşıcı hastalıklarla enfekte olmuş hastaların atıkları. 

Sağlık bakımı israfına dikkat ve yönergelerin uygulanması ülkeye göre değişir. Bazı gelişmiş ülkelerden daha proaktif olan ve hem mevcut sorunun boyutunu tanımak hem de COVID-19 sağlık tesisi zorluklarıyla başa çıkmak için adımlar atan düşük ve orta gelirli ülkeler (LMIC’ler) vardır. 

Tıbbi Tesisler Dışındaki COVID Atıkları

COVID atığının ikinci ana kaynağı “dışarıda” dır. Kişisel tehlikeli COVID atıklarının, sosyal medyadaki halkı bilinçlendirme kampanyalarının bir konusu olarak bertaraf edilmesi, bir sonuç konusu olmasına rağmen büyük ölçüde “karmaşa içinde kaybolmuştur”. Yerde yatan atılmış maskelerin sayısını görmek için yalnızca kentsel alanlarda yürümek yeterlidir. Okyanuslardan bahsetmiyorum bile:

ÇEVRE , SAĞLIK , SİYASET VE DIŞ İLİŞKİLER , TOPLUM14 Ağustos 2020

COVID Atıkları: Mevcut Pandemide Tehlikeli Atıklar Nasıl Yönetilir

Richard Seifman tarafından

Tehlikeli atıkların bertarafı, daha fazla hastalık bulaşmasını önlemek için en önemli önlemlerden biridir, ancak mevcut pandemide, bertaraf belirli zorluklar sunmaktadır. COVID atık yönetimi büyük ölçüde HIV / AIDS pandemisinden öğrendiklerimize ve kullandığımıza bağlı olacaktır. 

Ne yazık ki, iki salgın aynı bulaşma yolunu takip etmedi. Ancak HIV / AIDS salgınından bir şeyler öğrendik: Bu, enfekte olanlardan başkalarına da bulaşabilecek potansiyel atık maddelerle başa çıkma ihtiyacına dair dünya çapında bir uyandırma çağrısıydı. HIV / AIDS korkunç bir tehditti ve olmaya devam ediyor, ancak bulaşma yolları incelendi , anlaşıldı, tedaviler geliştirildi ve kullanıma sunuldu: Metal Geri Dönüşümüne Giriş yazımızı okuyabilirsiniz.

“HIV ve diğer hastalıkların kan yoluyla bulaşmasını önlemek için sağlık çalışanlarının, acil durum personelinin ve mesleki olarak kan veya vücut sıvılarına maruz kalma ihtimali olan diğer kişilerin evrensel önlemler almaları tavsiye edilir. Tüm vücut sıvılarını potansiyel bulaşıcı olarak ele alan bu yaklaşım, eldiven, önlük ve gözlük kullanımını; atıkların uygun şekilde bertaraf edilmesi … “

HIV / AIDS – neyse ki – havadan yayılan bulaşıcı bir hastalık değildi. COVID-19’u anlamada erken bir aşamadayız, ancak bu, kişiden kişiye herhangi bir doğrudan fiziksel temas olmaksızın iletilen aerosoldür. Sonuç olarak, nüfusun, sağlık sektörünün, ekonomimizin ve hayatımızın neredeyse tüm yönlerini kontrol altına almak ve dokunmak birçok kez daha zordur. 

Şu anki çaba, doğru bir şekilde hızlı testler, terapötikler ve aşılar bulmak, halkı bulaşmayı azaltmak için sınırlama önlemleri almak ve “eğriyi düzleştirmek” ve öyle kalmasını sağlamaktır. Gereken ilgi seviyesini görmeyen şey, çeşitli ilgili atık türlerinden olası COVID-19 bulaşını tanımak ve bunlarla uğraşmaktır. 

COVID atıklarıyla, “sağlık tesislerinde” ve “dışarıda” olmak üzere iki farklı atık kategorisiyle uğraşıyoruz ve ilgileneceğiz. Pedallı Maske Eldiven Atık Kutusu kullanımı atık yönetiminde önemlidir.

Sağlık Tesislerinde COVID Atıkları

İlk olarak, sağlık hizmeti atıklarıyla nasıl başa çıkılacağı. Bunlar, klinikler, sağlık evleri, hastaneler gibi, büyük ölçüde tanımlanmış protokollere, düzenlemelere ve yetkililer tarafından denetime sahip tıbbi tesislerdir. Aynı şekilde düzenlenmiş tıbbi laboratuvarlar ve biyomedikal araştırma tesisleri de vardır.

Genel olarak, sağlık bakımı atıkları, kanla bulaşan patojenleri yaymaya yetecek kadar kan veya diğer potansiyel olarak bulaşıcı maddeler içeren herhangi bir şey olarak tanımlanabilir. Bunlar iğneler, şırıngalar, neşterler gibi öğeleri içerir. insan / hayvan dokusu, laboratuar kültürleri, kişisel koruyucu ekipman, yüksek derecede bulaşıcı hastalıklarla enfekte olmuş hastaların atıkları. 

Bu tür biyomedikal ve sağlık bakımı atıklarının etkili yönetimi, uygun tanımlama, toplama, ayırma, depolama, taşıma, işleme ve bertarafın yanı sıra dezenfeksiyon, personelin korunması ve eğitimi gerektirir . 

Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Hareketlerinin Kontrolü ve Bertarafının İlişkin Basel Sözleşmesi (Basel Konvansiyonu) uluslar arasında böyle atıkların hareketleri azaltmak ve Düşük ve Orta Gelirli Ülkelerde için geliştirilmiştir onun transferini önlemek ve miktarını minimuma indirmek için tasarlanmıştır oluşan atıkların toksisitesi. Biyomedikal ve Sağlık Hizmeti Atıklarının Çevreye Duyarlı Yönetimi hakkındaki Teknik  Kılavuzları genel tavsiyeler sağlar, ancak COVID-19 için özel olarak hazırlanmış kılavuz hala devam eden bir çalışmadır. maske atıkları hakkında bakanlığın açıklaması.

Sağlık bakımı israfına dikkat ve yönergelerin uygulanması ülkeye göre değişir. Bazı gelişmiş ülkelerden daha proaktif olan ve hem mevcut sorunun boyutunu tanımak hem de COVID-19 sağlık tesisi zorluklarıyla başa çıkmak için adımlar atan düşük ve orta gelirli ülkeler (LMIC’ler) vardır. 

Endonezya Örneği

Endonezya’nın Çevre ve Orman Bakanlığı ve DSÖ ile işbirliği içinde çalışan Sağlık Bakanlığı aracılığıyla yürüttüğü yönetim müdahalesi dikkate değer bir örnek oluşturmaktadır. 

Endonezya hükümeti, ülkedeki yaklaşık 2.900 hastaneden sadece 82 hastanesinin lisanslı çöp yakma tesislerine sahip olduğunu erken fark etti. Bu nedenle çoğu hastane, çoğu (% 92) Java adasında bulunan özel sağlık atık yönetimi sağlayıcılarına güvenmek zorunda kaldı. DSÖ’nün belirttiği gibi , “hastaneden nihai tıbbi atık bertaraf alanına kadar olan uzun mesafe yasadışı boşaltma, çapraz bulaşma ve hastalık bulaşma riskini artırabilir”. 

Puskesmas Hilisataro, Nias Selatan, Kuzey Sumatera’daki atık su arıtma tesisi. Kredi: Rahmi, Sağlık Bakanlığı, Endonezya

Risklerin farkında olan Endonezya hükümeti , illerde beş atık yönetim tesisi inşa etmeyi planladı ve nihai ruhsatlandırma öncesinde mevcut hastane yakma tesislerinin operasyonlarını hızlandırmak için bir dizi idari önlem oluşturdu. Maske Eldiven Atık Kutusu ile kullanılmış maske ve eldivenleri biriktirmeliyiz.

Tıbbi Tesisler Dışındaki COVID Atıkları

COVID atığının ikinci ana kaynağı “dışarıda” dır. Kişisel tehlikeli COVID atıklarının, sosyal medyadaki halkı bilinçlendirme kampanyalarının bir konusu olarak bertaraf edilmesi, bir sonuç konusu olmasına rağmen büyük ölçüde “karmaşa içinde kaybolmuştur”. Yerde yatan atılmış maskelerin sayısını görmek için yalnızca kentsel alanlarda yürümek yeterlidir. Okyanuslardan bahsetmiyorum bile:

“Kamusal alanda” bu tür COVID atıkları, ister maskeler, yüz siperleri eldivenleri veya diğer kişisel koruyucu ekipman gibi COVID-19 pozitif bir kişinin giydiği veya kullandığı birden çok öğe olsun, hem de şu anda kullanılan temizlik malzemeleri bir tehdit oluşturmaktadır. okullar, ibadethaneler, halka açık etkinlikler, mağazalar, spor salonları, toplu taşıma ve diğer hizmet sağlayıcılar gibi halka açık yerlerde yaygın olarak. 

COVID-19 gibi acil bir durumda, bu tür atıkların hacmi artar, olası güvenli kullanım ve etkili bertaraf azalır, bu da ikincil insan sağlığı ve çevresel etkiye dönüşür. 

Dünya genelinde kullanılan bu tür malzemelerin günlük miktarı şaşırtıcıdır, ancak miktarların veya risklerin derinlemesine analiz ve değerlendirmesi yapılmadığı için yalnızca tahmin edilmektedir.

Hem “sağlık tesisi” hem de “dışarıdaki” tehlikeli atıklar, uygun şekilde işlenmemiş ve yetersiz bir şekilde bertaraf edilmişse, atık toplayıcılara, atık işçilerine, atık bertaraf alanlarına gönderilen veya buraya çekilen çocuklara, sağlık çalışanlarına ve genel olarak topluma ikincil hastalık bulaşma riskleri oluşturur.

Ayrıca, her iki kaynak da antimikrobiyal kullanım ve antimikrobiyal direnç (AMR) ile sonuçlanır. AMR, bakterilerin, parazitlerin, virüslerin ve mantarların neden olduğu artan enfeksiyon yelpazesinin etkili bir şekilde önlenmesini ve tedavisini tehdit eder. Antibiyotiklerin, antivirallerin ve benzerlerinin yoğun kullanımı, mevcut ilaçların daha az veya etkisiz hale gelmesine, enfeksiyonların devam etmesine, başkalarına yayılma riskinin artmasına ve “süper böceklerin” ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

AMR önemli bir küresel sorundur: Antimikrobiyaller, daha sonra tüketilen hayvan yemi üretmek için yaygın olarak hayvan yemlerinde kullanılır ve kalan miktarlar, bir kısır döngü içinde kanalizasyon ve su kaynaklarına girerek direnci daha da arttırır.

Araştırmacılar artık mevcut COVID-19 politikalarının ve programlarının AMR üzerindeki etkisini ölçmek için veri toplamaya başlamalıdır.

HIV / AIDS, sıtma ve TB için küresel bazda bulaşıcı hastalık atıklarını ölçmek için sınırlı bir ilgi olduğu için, bu tür COVID-19 araştırmasının başlangıç ​​aşamasında olması şaşırtıcı değil – eğer başlanırsa. 

Ülkeler, verileri kurumsal, belediye ve ulusal düzeylerde farklı derecelerde tutar. Verilerimiz veya bir dayanağımız olmadığı için, COVID-19 tarafından eklenen potansiyel olarak tehlikeli atıklardan kaynaklanan artışlar sadece spekülatif ancak muhtemelen önemli.  

COVID atıklarının daha iyi bir şekilde bertaraf edilmesi için gerekenler

Şu an itibariyle, hemen atılabilecek bazı adımlar var:

  • Sosyal medya aracılığıyla topluluk düzeyini, ulusal ve küresel farkındalığı yükseltin
  • Basel Sözleşmesi COVID-19 yönergelerini hızla sonuçlandırın ve ülkelerin bunları kendi durumlarına benimsemesini ve uyarlamasını sağlayın
  • Tüm ülkelerin atık bertaraf altyapısına ve eğitimine yatırım yapın
  • AMR dahil COVID-19 atık risklerine yönelik araştırmaları desteklemek ve türü, konumu, sağlık ve çevresel etkiyi ölçmek için

Üstelik bu yeterli olmayacaktır: Bu ve gelecekteki salgın / pandemik salgınlar için sürekli olarak adapte olmak, optimize etmek ve hazırlamak gerekli olacaktır. Yol uzun ama bir an önce yola çıkmalıyız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir