Blog

Geri Dönüşümün Önemi

Geri Dönüşümün Önemi

Geri dönüşümün önemi geçtiğimiz yıllarda, daha fazla ülke atıkların geri dönüşümünün önemini fark etti. Geri dönüşümle, yalnızca çevrenin daha temiz ve sağlıklı olmasına yardımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda eylemlerimizden daha sorumlu hale geliyoruz. Geri dönüşüm kullanılmış malzemelerin yeni ürünlere dönüştürülmesini içerir. Geri dönüştürülebilir bir ürün, yeni ve farklı ürünler oluşturmak için kullanılabilecek ham bir forma dönüştürülür. Dünya’nın kaynakları sınırlıdır ve eğer onunla iyi ilgilenmeyi başaramazsak, gelecek nesil için hasat edecek hiçbir şeyimiz kalmayacağız. Sıfır atık kutusu ile hemen geri dönüşüm oranınızı arttırabilirsiniz.

Bu nedenle, biz ürettiğimiz zamandan, şahıs veya şirket olsak da, yetkili sorumlu / makamlara verinceye kadar kendi atıklarımızdan sorumluyuz. Her atık türü için belirlenmiş sıfır atık kutuları kullanarak uygun şekilde toplamalıyız ve atıkları toplayan yetkili şirketler tarafından alınana kadar güvenli bir şekilde saklamalıyız.

Geri dönüşümün önemi

Geri dönüşüm nedir? Birkaç kelimeyle, geri dönüşüm eski kullanılmış ürünleri yeni ve kullanışlı ürünlere dönüştürmemize yardımcı olur. Su ve hava kirliliğinin azaltılmasına yardımcı olan çöplük alanlarına daha az çöp göndererek yaşadığımız çevreye yardımcı olabileceğimiz ve önleyebileceğimiz en iyi yöntemlerden biridir. Dünya nüfusu büyüyor ve her insan gezegene önemli miktarda atık katıyor. Örneğin, herkes New York Times gazetelerinden tek bir basımın bir kopyasını geri dönüştürürse, 75.000 ağaç kurtarılabilir.

Kişisel seviyeden global bir dereceye kadar değişen geri dönüşüm için birçok avantaj vardır. Atıklarınızın geri dönüşümü, kullanma ve elden çıkarma yöntemlerinde sizi daha fazla sorumlu kılar. Araştırmalar, geri dönüşüm yapan insanların süpermarketten istenmeyen şeyler satın almalarını içgüdüsel olarak azalttığını göstermiştir. Satın almadan önce, kullandıktan sonra ambalajı veya ürünü nasıl imha edeceğinizi düşünüyorlar. Sonuç olarak, insanlar gezegeni kurtarırken kayda değer miktarda para biriktiriyorlar.

Bireyler, yönetim organları ve şirketler, küresel çevresel zararı azaltmaya yardımcı olduklarından ve bu dünyayı yaşanacak daha iyi bir yer haline getirdiklerinden, atıklarını en aza indirmede büyük bir avantaja sahip olabilirler. Bu, herkesin katılabileceği doğrudan bir katkıdır.

Geri dönüşümün faydaları

Atıkların geri dönüşümü ve azaltılmasının size çok para kazandıracağı bilinen bir gerçektir. Ancak, geri dönüşümün en önemli yararlarından bazılarını aşağıda bulabilirsiniz:

 • Kirliliğin azaltılması – eski ürünleri ne kadar fazla geri dönüştürürsek, yeni ürünler satın alma ihtiyacımız o kadar az olur ve bunun sonucunda enerji tasarrufu olur. Yalnızca zararlı gazlardaki azalma, çevreyi daha temiz tutacak, aynı zamanda soluduğumuz hava daha sağlıklı olacaktır.
 • Materyallerin Korunması – Yeni ürünler çoğu zaman yeryüzünün doğal kaynaklarının toplanmasıyla tedarik edilen ham maddelerden yapılır. Bu nedenle, yeni ürünlerin yapılması için ağaçlar kesilirse, bunlar çevreyi ve vahşi yaşamı önemli ölçüde etkiler. Ancak daha fazla kağıt geri dönüştürürsek ve yeni ürünlere daha az güvenirsek, bu önemli ölçüde azaltılabilir.
 • Enerji tasarrufu – Enerjiyi korumayı başarırsak, iklim değişikliğiyle daha aktif mücadele edebiliriz. Enerji kullanımıyla daha az yeni ürün talep ederek enerji tüketimini önleyebiliriz.
 • Para tasarrufu – Geri dönüşümün en önemli yönlerinden biri para tasarrufudır. Eski ürünler için yeni bir kullanım bulmayı başarırsak, yeni ürünlere olan talep azalacak ve biraz para kazandıracağız. Geri dönüşüm büyük ölçüde uygun şekilde yapılırsa, aylık harcamalarımızda çok büyük bir etki keşfedebiliriz.
 • Depolama Alanlarının Azaltılması – Günlük atıklarımızı azaltıp, daha fazla geri dönüşüm yapmaya başladığımızda, atık depolama alanları önemli ölçüde azaltılabilir. Bu nedenle çevreyi ve soluduğumuz havayı etkilememek için daha fazla geri dönüşüm yapmamız gerekiyor.

Geri dönüşüm ne olabilir

Geri dönüşüme tabi tutabileceğiniz şeyler ülkenize bağlıdır, çünkü tüm malzemeler geri dönüştürülemez. Neyi geri dönüştürebileceğinizi ve neyi geri alamayacağınızı öğrenmek için yerel geri dönüşüm merkezinizi ve geri dönüşümle ilgili mevzuatı kontrol etmeniz gerekir.

Geri dönüştürülebilir ürünlerin çoğu, neyin geri dönüştürülebilir olduğunu anlamanıza yardımcı olacak numaralarla veya geri dönüştürülebilir işaretlerle etiketlenmiştir.

Ayrıca, çabalarınızın iyi bir şekilde kullanılmasını sağlamak ve atık depolama yerine geri dönüşüm merkezine gitmek için doğru atık konteynerlerine sahip olduğunuzdan emin olmak için ülkenizde geçerli olan düzenlemeleri kontrol etmeniz gerekir.

Ancak en yaygın geri dönüştürülebilir malzemeler / ürünler plastik, kağıt, plastik kaplar, kutular, cam, piller vb.

Ticari atıkların geri dönüşümü

Bir şirketimiz varsa aşağıdakileri göz önünde bulundurmalıyız:

 • Atıkları kaçmasını ya da zarar görmesini önleyen sıfır atık kutusu ile biriktirin.
 • Atık, şirketin faaliyetine müdahale etmeyen bir alanda toplanmalıdır.
 • Atığın her ülkede düzenlenen mevzuata göre bertaraf edildiğinden ve toplandığından emin olmalısınız.
 • Atıklarımızı çevreye en az zarar verecek şekilde elden çıkarmalısınız.

Ticari atığın atılması

Ticari veya halka açık bir şirket içinde toplanan atıkları atarken aşağıdaki hususları göz önünde bulundurmalıyız:

 • Atıklarımızın uygun şekilde depolanmasını ve yasalara göre bertaraf edilmesini sağlayacak lisanslı bir atık imha şirketi ile sözleşme yapmak zorundasınız.
 • Atıklarımızın yasal olarak bertaraf edildiğini gösteren atıkların imhası ile ilgili belgeleri saklamanız gerekir.
 • Atık imha sözleşmesi ile atık toplama şirketlerinden aldığımız faturalar ve faturalar için ayrı bir dosyanız olmalıdır.
 • Veya atıkları doğrudan, uygun şekilde ilgilenecek yetkili bir atık imha şirketine iletebilirsiniz.

Geri dönüşüm hakkında gerçekler

 1. Doğru şekilde atılmayan çöpler bir çöplükte bir noktada bitecek veya yakılacak veya çevreye bir şekilde kesinlikle zarar verecek bir yere bırakılacaktır. Bu nedenle, daha fazla atık geri dönüştürülür, dünyaya daha az zarar verilir.
 2. Geri dönüşüm herkese para kazandırır. Geri dönüşüm faaliyetlerinin yalnızca çevre faydaları değil, aynı zamanda çok fazla enerji tasarrufu sağladığı için işletmeler için de iyidir. Hammaddeleri sıfırdan kurtarmak yerine geri dönüşümden kurtarmak daha ucuzdur.
 3. Geri dönüşüm, sadece bir ülkeyi değil, tüm insan ırkını etkileyen bir problemdir. Dikkat etmiyorsak, küresel ısınmayla aynı büyük problemlerimiz olacak.
 4. Evsel ve ticari atıkların ½’dan fazlası şu anda geri dönüştürülebilir durumdadır.
 5. Çöp genel olarak çevreyi kirletiyor. Denizi ve toprağı kirletir, ayrıca kuş ve hayvan yaşamı için tehlikeli olabilir ve bu da yerel eko sistemlerin zarar görmesine neden olabilir.
 6. Geri dönüşüm, çöpün üstesinden nasıl gelinebileceği ve zarardan ziyade bir varlık haline gelebileceği en sorumlu yoldur.
 7. Geri dönüşüm ek atık depolama maliyetlerini büyük ölçüde azaltır.
 8. Çöp kovalarında biten çöplerin% 60’ından fazlası geri dönüştürülebilir
 9. Bir ürünün maliyetinin yaklaşık% 16’sı, uygun şekilde imha edilmediğinde tamamen boşa harcanan ambalajına harcanmaktadır.
 10. Bir aracın% 80’i geri dönüştürülebilir.
 11. Alüminyum kutular tamamen geri dönüştürülebilir ve kısa sürede kullanıma hazır hale getirilebilir.
 12. Her gün binlerce cam kavanoz ve şişe atılıyor.
 13. Cam% 100 geri dönüştürülebilir ve tekrar kullanılabilir.
 14. Çöplüklere çıkan cam ürünler hiç ayrışmaz.
 15. Bir ton kağıt yapmak için 24 ağaç kesiliyor.
 16. Aksine, geri dönüştürülmüş kağıdın normal geri dönüştürülmemiş malzeme kağıdına kıyasla% 70 daha az kirlilik yarattığı kanıtlanmıştır.
 17. Sık sık geri dönüştürülebilen plastiklerin parçalanması yaklaşık 500 yıl alır.
 18. Geri dönüştürülmüş bir teneke, bir televizyonu 3 saat boyunca çalıştırmak için yeterli enerjiden tasarruf sağlayabilir.
 19. Kağıt geri dönüşümü için hammaddelere kıyasla% 70 daha az enerji kullanılır.
 20. Bir cam şişeyi geri dönüştürdüğünüzde, kişisel bir bilgisayarı 25 dakika boyunca çalıştırmak için yeterli enerjiden tasarruf edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir